Wydawnistwo AUSTERIA
Wydawnictwo AUSTERIA
English version


Wydawnictwo AUSTERIA:  KOSZYK
Aktualnie w Twoim koszyku znajduje się: 0 pozycji
o łącznej wartości: 0.00


Aby otrzymywać informacje o nowościach w Naszym serwisie, prosimy podać swój e-mail

 Przeglądasz dział: Eseje, opracowania naukowe


Polska jest dla wszystkich, dla mnie też

Polska jest dla wszystkich, dla mnie też

Witold Liliental »

"Jestem Polakiem. Od 1981 roku mieszkam daleko od Polski, ale sercem i umysłem tkwię w niej cały czas. To moja Ojczyzna, zależy mi na tym, żeby miała na świecie najlepszy z możliwych wizerunków, żeby po tylu złych doświadczeniach w nie tak odległej przeszłości przeżywała pokój i rozkwit. Żeby Polacy w kraju i ci rozproszeni w polonijnej diasporze mogli być szczęśliwi, zadowoleni i dumni. Bo przecież Polska, jak nas uczono od dziecka, jest naszym wspólnym dobrem. A więc jest dla nas wszystkich. Dla mnie też".
Cena: 20.00 PLN

Pełny opis: Polska jest dla wszystkich, dla mnie też
Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych

Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych

Michał Galas »

Znaczenie synagogi Tempel i skupionej przy niej społeczności postępowej wyraźnie zaznacza się w dziejach krakowskich Żydów. Środowisko to nie tylko zajmowało istotne miejsce w religijnym i kulturalnym uniwersum żydowskim, ale także miało niebagatelny wpływ na pozytywne relacje żydowsko-chrześcijańskie oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Związane z nim były również tak ważne postaci jak Szymon Dankowicz, Maurycy Weber i Ozjasz Thon. Artykuły zebrane w niniejszym tomie, którego powstanie zainspirowane jest przypadającymi w ostatnich latach rocznicami związanymi z Templem, skupiają się na wymienionych zagadnieniach. Ich autorami są pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych pod redakcją Michała Galasa to pierwsza książka wychodzącą w serii „Studia i materiały z dziejów judaizmu w Polsce”, która ma przedstawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad religijną tradycją Żydów polskich, a także teksty źródłowe oraz zapomniane materiały i publikacje poświęcone tej tematyce.
Cena: 40.00 PLN

Pełny opis: Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych
Ludwik Zamenhof wobec

Ludwik Zamenhof wobec "kwestii żydowskiej". Wybór źródeł

Agnieszka Jagodzińska »

Druga publikacja w serii "Makor / Źródła" pod redakcją prof. Marcina Wodzińskiego, przedstawiającej teksty ważne dla poznania historii i kultury żydowskiej. W serii ukazują się zarówno wybory źródeł historycznych, jak i filologiczne edycje kanonicznych dzieł kultury żydowskiej. Ludwik Zamenhof (1859–1917) jest dziś znany przede wszystkim jako twórca esperanta, sztucznego języka międzynarodowego. Jednak jego dążenia zmierzające do stworzenia wspólnej i neutralnej podstawy światopoglądowej, na której mogliby się spotkać ludzie pochodzący z różnych krajów, narodowości, wyznań, nie ograniczyły się jedynie do płaszczyzny językowej, lecz objęły również sposób pojmowania religii i narodu. Celem tego tomu jest przybliżenie Zamenhofa mniej znanego, a w szczególności wypełnienie luki w badaniach nad jego żydowskim doświadczeniem. Realizacji tego celu mają służyć źródła wybrane z bogatej spuścizny Doktora Esperanto, w sposób chronologiczny dokumentujące rozwój jego ideologii związanej z językiem, narodowością i religią. Źródła te, przedstawione tu w edycji krytycznej, są w większości po raz pierwszy prezentowane polskojęzycznemu czytelnikowi. Ukazują one historię zmagań Zamenhofa z tzw. kwestią żydowską oraz drogę, jaką przeszedł od żydowskiego partykularyzmu do ogólnoludzkiego uniwersalizmu.
Cena: 39.00 PLN

Pełny opis: Ludwik Zamenhof wobec
Literatura polska w Izraelu. Leksykon

Literatura polska w Izraelu. Leksykon

Karolina Famulska-Ciesielska, Sławomir Jacek Żurek »

Leksykon zawiera biogramy ponad stu trzydziestu twórców zaangażowanych na przestrzeni z górą sześciu dziesięcioleci w polskie życie literackie w Izraelu. Uwzględniono zarówno uznanych pisarzy o znacznym dorobku, jak i autorów wspomnień, czasami zamykających się w jednym tomie. Przedstawiono też kilkanaście sylwetek wybitnych publicystów prasy polskojęzycznej oraz tłumaczy literatury polskiej na język hebrajski, a także literatury hebrajskiej na język polski. Oprócz informacji biograficznych artykuły hasłowe zawierają syntetyczną charakterystykę twórczości poszczególnych osób oraz wskazówki bibliograficzne. Ponadto w leksykonie znalazło się omówienie czasopism, które od lat 40. XX wieku ukazywały się w Izraelu po polsku. Odrębne noty poświęcono tytułom, które miały największy wpływ na rozwój polskojęzycznego życia literackiego w Izraelu Pozostałe periodyki omówiono zbiorczo pod hasłem Prasa polskojęzyczna w Izraelu. W osobnym artykule scharakteryzowano działalność księgarń i antykwariatów, które także miały znaczący udział w rozwoju polskojęzycznego życia literackiego.
Cena: 39.00 PLN

Pełny opis: Literatura polska w Izraelu. Leksykon
Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie

Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie

Anna Jakimyszyn »

Z powodu braku tablicy informacyjnej, obecnej na wielu innych, ważnych dla dziejów krakowskich Żydów obiektach na terenie miasta, łatwo przeoczyć dom przy ul. Szerokiej 6. Mało kto wie, że w tym charakterystycznym budyneczku mieściła się żydowska łaźnia rytualna, zwana Wielką mykwą. Jeszcze mniej osób zna historię tego obiektu. Powód jest prosty – brak publikacji poświęconych jego dziejom. Książka Anny Jakimyszyn ma na celu przedstawienie historii domu przy ul. Szerokiej 6. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o zaprezentowanie losów samego budynku, ale i pokazanie dziejów mykwy oraz jej znaczenia dla całej społeczności żydowskiej. Historia Wielkiej mykwy jest także punktem wyjścia do przedstawienia historii samej społeczności żydowskiej w Krakowie i na Kazimierzu. Odtwarzanie dziejów łaźni to także okazja do opisania losów jednostek, które wpłynęły na jej wygląd lub były z nią związane.
Cena: 28.00 PLN

Pełny opis: Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie
Flagi nad gettem.Rzecz o Powstaniu w Getcie Warszawskim

Flagi nad gettem.Rzecz o Powstaniu w Getcie Warszawskim

Mosze Arens »

Powstanie w getcie warszawskim było jednym z najważniejszych i jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. O wydarzeniu tym powstało już wiele książek, napisano setki artykułów, zrealizowano kilka pasjonujących filmów. Niemniej jednak monografia Mosze Arensa – jednego z najwybitniejszych izraelskich polityków drugiej połowy XX wieku – zasługuje na szczególną uwagę. Jest to książka o dwóch zbrojnych żydowskich organizacjach: Żydowskiej Organizacji Bojowej, powszechnie znanej, docenianej i wysławianej, oraz nieco zapomnianym Żydowskim Związku Wojskowym. Jest to opowieść o bohaterskich przywódcach obu ugrupowań, Mordechaju Anielewiczu I Pawle Frenklu, o ideologicznych kontrowersjach uniemożliwiających zjednoczenie nawet w tych tragicznych chwilach.
Cena: 44.00 PLN
Cena promocyjna: 35.00 PLN

Pełny opis: Flagi nad gettem.Rzecz o Powstaniu w Getcie Warszawskim
Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny

Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny

Petro Rychło »

W esejach zebranych w tomie Szibbolet Petro Rychło pokazuje różnorodność świata niemieckojęzycznych Żydów Bukowiny – ostatnich spadkobierców Monarchii Austro-Węgierskiej, dla których prawdziwym końcem świata była Zagłada. Krąg literackich przyjaciół i znajomych Paula Celana, najsłynniejszego z czerniowieckich poetów, nie był duży: Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Immanuel Weissglas, Alfred Kittner, Alfred Gong, Ilana Shmueli, Else Keren, Manfred Winkler… Razem jednak stworzyli oni dzieło o niezwykłej sile wyrazu, pełne zaskakujących asocjacji i wzajemnych wpływów, a wyrosłe z tych samych żydowsko-niemieckich korzeni. Wszystkim udało się przeżyć ii wojnę światową, ale opuścili Czerniowce na zawsze i rozproszyli się po świecie. Żyjąc już stale w cieniu Zagłady, stali się pisarzami na wygnaniu, którzy nie potrafili zaprzestać pisania w języku swoich rodziców, nawet jeśli był to język morderców. Stąd Szibbolet – znane biblijne słowo, które Celanowi posłużyło jako tytuł jednego z wierszy – to również opowieść o ambiwalencjach własnej tożsamości oraz o życiu na pograniczu kilku kultur, krajów i języków.
Cena: 39.00 PLN

Pełny opis: Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny
Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie

Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie

Magdalena Ruta »

Książka powinna zainteresować szerszy ogół czytelników, bowiem porusza trudne problemy, które dopiero niedawno stały się przedmiotem gruntownych badań i które dalej budzą kontrowersje, takie jak np. stosunki polsko-żydowskie po wojnie czy fascynacja znacznej części intelektualistów żydowskich komunizmem. Należy podkreślić, że Autorka porusza się po tym trudnym terenie z dużą swobodą, dystansem i obiektywizmem. Jest to niewątpliwie praca pionierska otwierająca szerokie pole badań przed innymi badaczami z różnych dyscyplin. prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska Historia literatury jidysz w powojennej Polsce ma niewątpliwie swój wymiar tragiczny związany z przeżyciami wojennymi pisarzy, realiami życia w wyzwolonym kraju, a także w większości przypadków z koniecznością podjęcia trudnej decyzji o opuszczeniu Ojczyzny.  Jest to historia literatury tworzonej przez ocalałych (…), pełnej smutku i rozterek, ale z drugiej strony też nadziei i ufności w przyszłość. Literatury, która często nie odbiega poziomem od arcydzieł literatury światowej, a mimo to popadła w zapomnienie. dr hab. Magdalena Sitarz Fragment książki:
Cena: 58.00 PLN

Pełny opis: Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie
Mordechaj Gebirtig. Bard z Kazimierza

Mordechaj Gebirtig. Bard z Kazimierza

Natan Gross »

Pieśni Gebirtiga, ludowego barda z krakowskiego Kazimierza, najpopularniejsze chyba z żydowskich pieśni ludowych, przyćmiły swą sławą jego nazwisko, Huliet, huliet, kinderlech, Awrejml der marwicher (Abram złodziejaszek), Draj Techterlech (Trzy córeczki) czy S'brent! (Gore!) po prostu podbiły świat. Kolejny paradoks Gebirtigowej sławy jest jeszcze bardziej wymowny. Ci, co znają nazwisko Gebirtiga, w rocznicę jego tragicznej śmierci w getcie krakowskim piszą wzruszające artykuły, udowadniając jednocześnie, że praktycznie nic o nim nie wiedzą. Nie ma w tych wspomnieniach nie tylko żadnych konkretnych danych z życia i twórczości krakowskiego barda, a te nieliczne informacje, które zawierają, przepisywane są z encyklopedii ze wszystkimi błędami. Ich fałszu dopełnia osobista fantazja autorów. Kanon przekłamań jest bogaty, a podstawowych faktów – brak. Jakie imiona nosili rodzice Mordechaja? Kiedy umarli? Kim była jego żona Blumka? Co to był za romans? Ile córek miał Gebirtig? Czy tylko trzy? Czy aż trzy? Kto widział jego warsztat stolarski? Kiedy powstała pieśń S’brent? Kiedy był pogrom w Przytyku? Co to za obóz był w Łagiewnikach? To tylko podstawowe czytelnicze pytania, na które żaden z badaczy dotąd nie zechciał odpowiedzieć. A dzieje się to zaledwie pięćdziesiąt lat od jego śmierci.
Cena: 35.00 PLN

Pełny opis: Mordechaj Gebirtig. Bard z Kazimierza
Wenecja Miłosza

Wenecja MiłoszaOd 13 do 15 kwietnia 2011 w Wenecji, w ramach festiwalu poezji „Incroci di Civiltà”, odbyło się trzydniowe święto Czesława Miłosza „Venezia di Miłosz”. Głównym organizatorem spotkań był Instytut Polski w Rzymie. Jak pisze Andrzej Franaszek, „w biografii Czesława Miłosza, a może raczej powiedzieć należy: na mapie jego życia duchowego, Wenecja zajmuje miejsce głęboko symboliczne, choć zarazem utajone, przesłonięte innymi miastami, nazwami, obrazami”. Wybór Wenecji jako miejsca najważniejszego miłoszowskiego spotkania we Włoszech nie był więc przypadkowy. Wśród osób biorących udział w festiwalu byli Anthony Miłosz, syn Noblisty, poeci Antonella Anedda, Urszula Kozioł, Michael Krüger, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Ali Podrimja, Tomasz Różycki, Tomas Venclova, Hans van de Waarsenburg, Adam Zagajewski, a także jego przyjaciele, współpracownicy, badacze, wydawcy i poloniści. Niezwykle ważnym elementem Festiwalu było czynne uczestnictwo ok. 60 studentów ze wszystkich kierunków polonistycznych we Włoszech, którzy pod kierunkiem profesorów i lektorów zaprezentowali swoje przekłady Miłosza na włoski. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem tego wydarzenia.  
Cena: 44.00 PLN

Pełny opis: Wenecja Miłosza
Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815–1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of Poland

Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815–1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of PolandŹródła do dziejów chasydyzmu to krytyczna edycja 364 dokumentów ilustrujących najważniejsze momenty z dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim w latach 1815-1867. Podzielone na 43 rozdziały, dokumenty te stanowią doskonałe wprowadzenie w dzieje chasydyzmu, dostarczając różnorodnych, wcześniej nieznanych i zaskakujących informacji o politycznych dziejach chasydyzmu, o społecznej i ekonomicznej strukturze ruchu, o relacjach z innymi grupami ludności żydowskiej i nieżydowskiej, mentalności, życiu codziennym czy wreszcie liczebności zwolenników chasydyzmu w Królestwie Polskim. Jako że prezentowane tu źródła są często trudno dostępne lub wręcz niedostępne dla wielu badaczy zainteresowanych dziejami chasydyzmu, podstawowym zadaniem tomu jest wprowadzenie tego ważnego zbioru źródeł do szerszego obiegu naukowego. A poza wszystkim, zgromadzone w tomie źródła to fascynująca i często zabawna lektura dostarczająca czytelnikowi prawdziwej przyjemności z obcowania z myślą, językiem i działaniem XIX-wiecznych Żydów, Polaków i innych.
Cena: 64.00 PLN
Cena promocyjna: 52.00 PLN

Pełny opis: Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815–1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of Poland
Sefer Sziwchej haBeszt – Księga ku chwale Baal Szem Towa

Sefer Sziwchej haBeszt – Księga ku chwale Baal Szem Towa

/ tłumaczenie: Jan Doktór »

Sefer sziwchej haBeszt jest bez wątpienia najważniejszym źródłem do badań nad początkami chasydyzmu besztiańskiego. Długotrwały monopol na przekaz hagiograficzny (następne książki tego gatunku zaczęły ukazywać się dopiero 50 lat później) sprawił, że książka ta zyskała niemal kanoniczny charakter a zawartych w niej opowieści nie był w stanie podważyć żaden inny przekaz.
Cena: 48.00 PLN

Pełny opis: Sefer Sziwchej haBeszt – Księga ku chwale Baal Szem Towa
Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939–18 I 1945

Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939–18 I 1945

Edward Kubalski »

Od wybuchu wojny, przez całą okupację hitlerowską Kubalski prowadził dziennik, który jest nie tylko szczególnie cennym źródłem historycznym, lecz zarazem pasjonującym zapisem tego najbardziej tragicznego okresu współczesnej historii Polski. Autor dzienników w sposób rzeczowy i wnikliwy przedstwaia życie codzienne stolicy Generalnej Guberni, wzmagający sie terror okupanta oraz zmieniające się nastroje polskiego społeczeństwa. Dzienniki pisane na bieżąco, żywą, bogatą prozą, są jednym z najciekawszych i najbardziej wartościowych przekazów okupacyjnych tego typu.
Cena: 60.00 PLN

Pełny opis: Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939–18 I 1945
Izaak Cylkow – Życie i Dzieło

Izaak Cylkow – Życie i Dzieło

Michał Galas »

Publikacja pod redakcją Michała Galasa. W związku z przypadającą w 2008 roku setną rocznicą śmierci kaznodziei Wielkiej Synagogi, z inicjatywy Wydawnictwa Austeria, zorganizowano w Żydowskim Instytucie Historycznym sesję naukową Rabin Izaak Cylkow (1841–1908). Sesja przygotowana została wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Katedrę Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce zebrano artykuły autorów, którzy wzięli udział w rocznicowych uroczystościach. Teksty ukazują prawdziwy kontekst działalności Izaaka Cylkowa w Warszawie.
Cena: 30.00 PLN

Pełny opis: Izaak Cylkow – Życie i Dzieło
Szkice o kwestiach żydowskich

Szkice o kwestiach żydowskich

Jan Woleński »

Profesor Jan Woleński, filozof, uważany za kontynuatora tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Opublikował wiele prac naukowych i kilkanaście książek. „Szkice o kwestiach żydowskich” są wśród nich wyjątkowe – po raz pierwszy autor w osobisty sposób pisze o konsekwencjach bycia polskim intelektualistą pochodzenia żydowskiego. Pozycja ta jest nie tylko bardzo wartościowa, ale wręcz niezbędna dla wszystkich, którzy, nie ulegając zacietrzewieniu ideologicznemu, pragną poznać racje obu stron w kontrowersjach wokół polskiego antysemityzmu.
Cena: 30.00 PLN

Pełny opis: Szkice o kwestiach żydowskich

"Prawda" w Biblii Hebrajskiej: analiza logiczno-lingwistyczna

Andrzej Stanisław Wójcik »

Książka może się okazać przydatna dla logików i lingwistów, a także filozofów języka, socjologów, kulturoznawców i religioznawców, prowadzących analizy zestawiające rozumienie prawdziwości w BH ze znaczeniami zaczerpniętymi z innych dzieł literackich, religijnych czy światopoglądowych. Interesujące może być tu zestawienie rozumienia prawdziwości w BH z rozumieniem jej w starożytnej filozofii greckiej, w Nowym Testamencie czy z pojmowaniem prawdy w innych religiach albo różnych systemach filozoficznych. Książka ta stanowić będzie, mam nadzieję, źródło informacji dla badaczy poszukujących syntez, np. autorów opracowujących – na użytek słowników, konkordancji tematycznych, leksykonów i encyklopedii teologiczno-filozoficznych – hasła związane z prawdziwością.
Cena: 45.00 PLN

Pełny opis:
Nasza żydowskość

Nasza żydowskośćEseje skłądające się na tę książkę mają wspólny mianownik. Jest nim "nasza żydowskość". Nasza - czyli ludzi, którzy funkcjonują po żydowsku w Polsce, będąc zarazem w pełni uczestnikami całości, jaką jest Polska. Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów. 
Cena: 30.00 PLN

Pełny opis: Nasza żydowskość
Paul Celan. Poeta, ocalony, Żyd

Paul Celan. Poeta, ocalony, Żyd

John Felstiner »

Książka stanowi pierwszą naukową biografię Paula Celana oraz pełne studium jego poezji. Podążając za historią jego życia opisuje także sens twórczości poety. John Felstiner w przejrzysty i inteligentny sposób otwiera się na wszystkie aspekty poezji Celana, postaci trudnej i niejednoznacznej. Liryka Celana napisana w języku niemieckim, stanowi szczególne wyzwanie. Celan stał się wzorcowym poetą powojennym, który rejestrował po niemiecku katastrofę zgotowaną przez Niemcy. Poeta zmieniał ciemność swoich czasów w poruszające wiersze, podważające współczesny świat.   „Książka ta była długo i zasłużenie oczekiwana. To najlepsze jak dotąd przybliżenie Celanowskiego świata” – George Steiner, Times Literary Review  „Książka Felstinera jest pod każdym względem świetna: nie może się bez niej obyć nikt, zainteresowany dziełem jednego z największych i najbardziej poruszających żydowskich pisarzy naszej tragicznej epoki.” – Elie Wiesel  „Felstiner jest przejrzysty, inteligentny, erudycyjny bez epatowania… Jego tłumaczenia są otwarte na nieskończone niuanse silnie introspekcyjnej poezji Celana. Bez wątpienia książka ta pozostanie najważniejszym dziełem o poecie” – Daniel Johnson, Times (Londyn)
Cena: 70.00 PLN

Pełny opis: Paul Celan. Poeta, ocalony, Żyd
Czas białych nocy.

Czas białych nocy.

Menachem Begin » / tłumaczenie: Henryk Szafir »

Czas białych nocy to opowieść o aresztowaniu i przesłuchaniach Menachema Begina, z załączeniem protokołów i dokumentów odtajnionych po upadku Związku Radzieckiego. To książka o poświęceniu i wierze w ideę; każdy, kto po nią sięgnie, będzie poruszony doświadczeniami bohatera, jego odwagą i ironicznym humorem, który towarzyszył mu w spotkaniach z prześladowcami, jak również realistycznymi opisami życia w sowieckich więzieniach.
Cena: 50.00 PLN
Cena promocyjna: 40.00 PLN

Pełny opis: Czas białych nocy.
Gefilte Film III. Wątki żydowskie w kinie

Gefilte Film III. Wątki żydowskie w kinieZ wielkim zainteresowaniem przeczytałam poprzedni tom Gefilte film II. Wątki żydowskie w kinie – a kolejny jest jeszcze ciekawszy. Składające się na niego szkice mówią nie tylko o kinie, nie tylko o Holokauście w kinie, ale o naszej percepcji tych wydarzeń: o pokusach ich oswojenia, o bezradności, o odwadze podejmowania tematów niemożliwych, wreszcie o mitycznej sile tego szczególnego doświadczenia ludzkości. Teksty są nie tylko dowodem erudycji ich Autorów – napisane z pasją, z osobistej perspektywy, są świadectwem głęboko przeżytego odbioru omawianych filmów. Wydawało mi się, że wiem na ten temat niemal wszystko. Lektura redagowanego przez Joannę Preizner tomu pokazała mi, że się myliłam. Agnieszka Holland Seria Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie – wymyślona i redagowana przez dr Joannę Preizner – jest na gruncie polskiego filmoznawstwa osiągnię­ciem pionierskim. Uznani autorzy z kręgów akademickich przedstawiają swoje interpretacje wybitnych dzieł filmowych wyprodukowanych w różnych czasach i krajach, a dotyczących historii i tradycji Żydów. Trzeci już tom Gefilte film...oswaja w świadomości polskich czytelników filmy opowiadające o narodzie przez wieki żyjącym w diasporze, problemach związanych z żydowską tożsamością, wojenną Zagładą, syndromem Ocalonego, o losach bohaterów uwikłanych w różnorodne konflikty życiowe. Wszystkie artykuły prezentują wysoki poziom naukowy, interpretują i objaśniają filmy, wpisują je w znaczące konteksty kulturowe, przybliżają odbiorcom skomplikowane problemy egzystencjalne protagonistów oraz – last but not least– uczą zrozumienia i tolerancji dla inności. prof. dr hab. Grażyna Stachówna
Cena: 46.00 PLN

Pełny opis: Gefilte Film III. Wątki żydowskie w kinie

Księgarnie Austerii: Kraków, ul. Józefa 38 », Kraków, ul. Szeroka 16», Budapeszt, Nagy Diofa 30-32»
Kraków, ul. Szeroka 6, tel. 012 411 12 45, austeria@austeria.pl
All rights reserved © Copyright Wydawnictwo AUSTERIA - Kraków 2017