Judaika w protokołach posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Tom I: 1815–1840