Judaika w protokołach posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Tom II: 1841–1866