tu jesteś: Strona Główna
Wydawnistwo AUSTERIA
Wydawnictwo AUSTERIA
English version
Wydawnictwo AUSTERIA: KOSZYK
Aktualnie w Twoim koszyku znajduje się: 0 pozycji
o łącznej wartości: 0.00


Aby otrzymywać informacje o nowościach w Naszym serwisie, prosimy podać swój e-mail


+ powiększ okładkę
Format: 295/210
Ilość stron: 32
Rok wydania: 2010

Kalendarz Żydowski Jewish Calendar 5771-2010/2011 Wielcy Krakowscy Rabini Great Krakow`s Rabbis


Drukuj: Kalendarz Żydowski Jewish Calendar 5771-2010/2011             Wielcy Krakowscy Rabini Great Krakow`s Rabbis
Poleć znajomemu: Kalendarz Żydowski Jewish Calendar 5771-2010/2011             Wielcy Krakowscy Rabini Great Krakow`s Rabbis

Rabi Szlomo Ibn Gabirol, wielki żydowski poeta z Hiszpanii, pisał: „Słudzy czasu są w rzeczywistości niewolnikami, podczas gdy słudzy Wiekuistego są naprawdę wolnymi ludźmi”. Ten kalendarz pokazuje nie tylko czas dany w  tym roku, ale także działalność rabinów, których dzieła są wieczne i nie zależą od czasu. Ci rabini żyli i działali setki lat temu, ale ich dzieło będzie trwać zawsze.Życie materialne może się zmienić w czasie, miejscu, warunkach. Życie duchowe, myśli, idee, kontakt z  Bogiem, mogą zmienić formę, ale ich istota pozostaje niezmieniona. Przeczytajcie książki rabinów, wtedy zrozumiecie, że i  Wasze uczynki zostają na zawsze, można powiedzieć – mają życie wieczne. Nie jesteście niewolnikami czasu, to czas jest posłuszny wieczności i  zależy od Waszej wiecznej duszy.
Szana Towa!

R. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski
R. Edgar Glock, Naczelny Rabin Galicji
R. Eliezer Gurary, Chabad-Lubawicz, Krakow
R. Boaz Pash, Rabin Krakowa

Rabbi Shlomo ibn Gabirol, a  great Jewish poet from Spain wrote: “Servants of the time are truly slaves, while servants of the Eternal One are truly free”. This calendar shows not only the time of this year but also the activities of the Rabbis whose works are eternal and do not depend on time. Those Rabbis lived and worked hundreds years ago but their works will last forever. The material life can change in time, place, conditions. The spiritual life, thoughts, ideas, the connection with God can change their forms but their content remain unchanged. Read the books by those Rabbis and then you will understand that your deeds will remain forever, one may say they have eternal life. You are not servants of the time, it is the time that is obedient to eternity and depends on your eternal souls.
Shana Tova

R. Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland
R. Edgar Glock, Chief Rabbi of Galicia
R. Eliezer Gurary, Chabad-Lubawitch, Krakow
R. Boaz Pash, Chief Rabbi of Krakow

Cena: 2.00 PLNKsięgarnie Austerii: Kraków, ul. Józefa 38 », Kraków, ul. Szeroka 16», Budapeszt, Nagy Diofa 30-32»
Kraków, ul. Szeroka 6, tel. 012 411 12 45, austeria@austeria.pl
All rights reserved © Copyright Wydawnictwo AUSTERIA - Kraków 2018