Mitzner Piotr “Gabinet cieni”

25,00 

ILOŚĆ SZTUK

Piotr Mitzner urodził się w 1955 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika “Nowaja Polsza”. Autor czterech książek o teatrze, dwóch o życiu i pisarstwie Jarosława Iwaszkiewicza oraz pięciu zbiorów wierszy.

Waga 0.3 kg