Powroty do Litwy

50,00 

Brak w magazynie

Wielkie Księstwo było dla Miłosza nie tyle faktem geograficznym i historycznym, ile mitem. Uważał, że był to kraj cnót archaicznych i pięknej tolerancji, gdzie kościoły barokowe współistniały ze zborami kalwińskimi, świątynie prawosławne z unickimi, synagogi z meczetami, a pradawne pogaństwo miało swoje miejsce i prawa.

Tomas Venclova

Waga 0.4 kg
Autor

,