Świecki pogrzeb | Il funerale laico | Wybór wierszy | Poesie scelte

40,00 

ILOŚĆ SZTUK
Kategoria:
 Polsko-włoski wybór wierszy Valeria Magrellego w tłumaczeniu Jolanty Dygul i Jarosława Mikołajewskiego.

Propozycja wydania zbioru wierszy Valeria Magrellego w polskim przekładzie stanowiła niemałe wyzwanie, zwłaszcza że wybór ten miał się ukazać w serii poetyckiej „Zeszyty z ulicy Grodzkiej”, prezentującej klasyków XX wieku, a zapoczątkowanej dwa lata temu przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie, w owocnej współpracy z krakowskim Wydawnictwem Austeria. Temu swoistemu „wyzwaniu” filologicznemu udało się z łatwością stawić czoło dzięki skrupulatności i rygorowi twórczemu dwojga polskich tłumaczy, Jolanty Dygul i Jarosława Mikołajewskiego, którzy podjęli się przemierzenia nieprzetartych szlaków „egzystencjalnego niepokoju” Magrellego. Ten rzymski poeta wyróżnia się eklektyzmem i żywiołową działalnością twórczą: jest wykładowcą literatury francuskiej, tłumaczem i krytykiem literackim pracującym dla gazet o zasięgu krajowym, autorem dzieł prozatorskich uhonorowanych nagrodami w konkursach krajowych, jak na przykład wyrazista i bardzo osobliwa powieść Geologia di un padre.

Ugo Rufino

***

Proporre una raccolta di poesie di Valerio Magrelli in traduzione polacca è stata una scommessa, soprattutto se la sua antologia viene pubblicata nella collana poetica di “I quaderni di Grodzka”, che presenta i classici del Novecento, e che questo Istituto di Cultura ha inaugurato due anni fa in proficua collaborazione con l’editrice Austeria di Cracovia. Una sorta di “posta” filologica vinta brillantemente dall’acribia e dal rigore creativo dei due traduttori polacchi, Jarosław Mikołajewski e Jolanta Dygul, che hanno voluto attraversare le impervie vie dell’“ansia esistenziale” magrelliana. Il poeta romano si distingue per il suo eclettismo e per la vulcanica attività intellettuale: docente di letteratura francese, traduttore e critico letterario di testate giornalistiche nazionali, autore di prose accreditate nei concorsi nazionali, come l’intenso e peculiare romanzo Geologia di un padre.

Ugo Rufino

Waga 0.4 kg
Autor

Tłumaczenie

Jarosław Mikołajewski, Jolanta Dygul

Oprawa

twarda

Język

polski, włoski

Ilość stron

124

ISBN

978-83-7866-133-7

Rok wydania

2015

Możesz lubić także…