Gefilte film II. Wątki żydowskie w kinie

46,00 

ILOŚĆ SZTUK
Kategoria:

Tom drugi Gefilte film jest nieuniknioną kontynuacją i konsekwencją pierwszego, w którym Joanna Preizner i zaproszeni przez Nią Autorzy przedstawili głównie filmy pokazujące życie Żydów przed Zagładą. W tomie drugim w przewadze pojawiają się analizy obrazów poświęconych Zagładzie, co było, jak myślę, nieuniknione, gdyż – jak mówi Autorka tego wyboru – “W świadomości zbiorowej Żydzi istnieją najpierw przez swoją śmierć, a dopiero potem przez życie…”.

Waga 0.2 kg