Jerzy Pomianowski. To proste

38,00 

ILOŚĆ SZTUK
Jerzy Pomianowski ( ur. w 1921 – zm. w 2016) , pisarz, prozaik, eseista, tłumacz, ekspert do spraw historii Europy Wschodniej. Urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej jako syn Stanisława Birnbauma , rodzina zmieniła nazwisko po II wojnie światowej .
Rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, po wybuchu wojny uciekł do radzieckiej strefy okupacyjnej , a po napaści III Rzeszy na Związek Radziecki w 1941 wyjechał do Tadżykistanu, gdzie rozpoczął studia medyczne. Po wojnie pracował  w ZSRR jako korespondent prasowy .
W latach 50-tych i 60- tych, pracował jako dziennikarz i wykładowca akademicki,a w 1966 roku na fali antysemickiej kampanii wyjechał  do Włoch, gdzie od 1974 r. piastował stanowski profesora nadzwyczajnego  literatury polskiej na Uniwersytetach w Bari, Florencji i Pzie..
Współpracował z  paryską „ Kulturą ‘’. Tłumaczył m.in. Izaaka Babla, Michała Bułhakowa, Antoniego Czechowa, Lwa Tołstoja .
Do Polski powrócił w 1994 roku, a w 1999 z inspiracji Jerzego Giedroycia założył miesięcznik
„ Nowaja Polsza’’.

Opowieści Jerzego Pomianowskiego nagrane przez Joannę Szwedowską dla Programu II Polskiego Radia. Ich sens i treść są ponadczasowe. Dowodzą istnienia zjawiska tak istotnego dla wieku XX, jakim była inteligencja, i dlatego mogą być istotne dla czytelnika również w XXI wieku, chociażby jako świadectwo.

Waga 0.5 kg
Format

145 x 205 mm

Ilość stron

274

ISBN

978-83-7866-105-4

Rok wydania

2015

Możesz lubić także…