Księga Jukiela tom II

50,00 

ILOŚĆ SZTUK
Kategoria:

Księga Jukiela jest drugą częścią wielkiego cyklu poetyckich medytacji za­po­cząt­ko­wa­nych przez Księgę Pytań. We wstępie do tego tomu Poeta mówi: “Miejsce gdzie pisarz zadaje sobie pytania, to miejsce nie­obec­no­ści księ­gi; miejsce z przed-życia i miejsce spoza-śmierci. Znaj­du­je sie pomiędzy dzie­łem już za­koń­czo­nym, a tym które sie narodzi. Cóż wiec dziwnego, że po­sta­cie które tam spo­ty­ka­my wy­dają sie nam du­cha­mi?”

“Przestrzeń przeszywają słowa podobne do białych pta­ków za dnia. Przy­sia­dają tylko na czas lektury w trudnym do prze­wi­dze­nia po­rząd­ku.
Od samobójczej śmierci Jukiela do śmierci Sary każda stro­ni­ca jest ocze­ki­wa­niem i głosem wyznania.
Wszechświat przybiera kształt tam, gdzie zyskuje świa­do­mość.
Teksty, dialogi, rozważania, modlitwy następują po sobie i odcinają sie, jak samotne wierzchołki na tle horyzontu; ale krzyk prze­ka­zu­je krzyk. Jest bluszczem i znakiem.”

Waga 0.5 kg
Autor

Format

148 x 210 mm

Ilość stron

174

ISBN

83-89129-07-8

Rok wydania

2005

Oprawa

twarda

Możesz lubić także…