Mam dla ciebie historię. Kartki z literatury jidysz

Wybór utworów prozatorskich oraz poetyckich przetłumaczonych z jidysz przez autorkę wraz z towarzyszącymi im esejami. Ukazywały się one systematycznie w czasopiśmie „Midrasz” przez ostatnie dziewięć lat. Są to teksty zarówno klasyków literatury jidysz, jak i modernistów, a także powstałe podczas Zagłady i po niej.