Postępowania przed krakowskim bet dinem w latach 1779-1789

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha – adiunkt w Zakładzie Kultury Żydów Instytutu Judaistyki UJ. W latach 2012–2016 zastępcy dyrektora Instytutu Judaistyki ds. dydaktyki. Zajmuje się historią i kulturą polskich Żydów (XVI–XX w.), zwłaszcza historią Żydów w Krakowie i we Lwowie. W zakresie jej zainteresowań badawczych pozostają również j. jidysz, etnografia i książka żydowska. Przetłumaczyła i opracowała Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia. Tłumaczenie w oparciu o transkrypcję Majera Bałabana (Kraków 2005).  Autorka monografii: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny (Kraków-Budapeszt 2008), Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie (Kraków-Budapeszt 2012), a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, słownika: Słownik jidysz-angielsko-polski. Yiddish-English-Polish Dictionary (Kraków 2016).
Członkini Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiego Towarzystwa Jidyszystycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Edycja i tłumaczenie tekstu rejestru sądu rabinicznego ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

Waga 0.4 kg
Autor

,