Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych

40,00 

ILOŚĆ SZTUK
Kategoria:
Michał Galas – jest adiunktem w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Autor i redaktor wielu studiów z dziedziny historii żydowskiej tradycji religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem mesjanizmu i mistycyzmu żydowskiego, dziejów judaizmu w Polsce oraz głównych kierunków w judaizmie współczesnym.

Znaczenie synagogi Tempel i skupionej przy niej społeczności postępowej wyraźnie zaznacza się w dziejach krakowskich Żydów. Środowisko to nie tylko zajmowało istotne miejsce w religijnym i kulturalnym uniwersum żydowskim, ale także miało niebagatelny wpływ na pozytywne relacje żydowsko-chrześcijańskie oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Związane z nim były również tak ważne postaci jak Szymon Dankowicz, Maurycy Weber i Ozjasz Thon.
Artykuły zebrane w niniejszym tomie, którego powstanie zainspirowane jest przypadającymi w ostatnich latach rocznicami związanymi z Templem, skupiają się na wymienionych zagadnieniach. Ich autorami są pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych pod redakcją Michała Galasa to pierwsza książka wychodzącą w serii „Studia i materiały z dziejów judaizmu w Polsce”, która ma przedstawiać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad religijną tradycją Żydów polskich, a także teksty źródłowe oraz zapomniane materiały i publikacje poświęcone tej tematyce.

Waga 0.4 kg
Autor

Format

168 x 240 mm

Ilość stron

148

ISBN

978-83-7866-016-3

Rok wydania

2012

Oprawa

miękka

Możesz lubić także…