W trzecią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie

30,00 

ILOŚĆ SZTUK

Wraz z nazistowską okupacją Krakowa rozpoczęło się prześladowanie ludności żydowskiej miasta – ograniczenie praw i swobody poruszania się, codzienne upokorzenia, przymusowa praca, a wreszcie masowe wysiedlenia w 1940 roku. Z około 65 tysięcy krakowskich Żydów w mieście pozostało formalnie kilkanaście tysięcy, dla których władze okupacyjne stworzyły getto w dzielnicy Podgórze. W czasie funkcjonowania getto było przymusowym, tymczasowym domem dla około 20 tysięcy żydowskich mieszkańców Krakowa i okolic. Było również miejscem krwawych akcji i deportacji do obozu zagłady w Bełżcu. Żydowska dzielnica mieszkaniowa, jak ją nazywali Niemcy, była także świadkiem heroicznych aktów pomocy i ucieczki. W dniach 13–14 marca 1943 roku Niemcy brutalnie zlikwidowali getto krakowskie, zabijając część jego mieszkańców na miejscu, pozostałych wysiedlając do pobliskiego obozu pracy Płaszów.

70 lat po tych wydarzeniach Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ wspólnie z Wydawnictwem Austeria wydają reprint książki W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13.III.1943 – 13.III.1946). Publikacja ta, wydana przez Żydowską Komisję Historyczną w 1946 roku, była jedną z pierwszych prób upamiętnienia ofiar Zagłady w Krakowie. W 70. rocznicę likwidacji getta pragniemy przypomnieć ten głos ocalonych i świadków, a także tych, którzy już w 1946 roku byli świadomi, jak ważna jest pamięć o tych, którzy zginęli. Poznajmy lub przypomnijmy sobie historię getta w Krakowie i jego mieszkańców! I pamiętajmy o nich!

Edyta Gawron,
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ

SPIS RZECZY

 

Od Redakcji

 

Michał M. Borwicz: Do tych, którzy padli

Julian Przyboś: ***

Jan Wiktor: Dzienniki

Nella Rost: Społeczeństwo Żydowskie w Krakowie w okresie okupacji

Z ruchu oporu w ghetcie Krakowa (Relacje uczestników)

Gola Mirer: Wiem

Helena Wielowieyska: Boże Narodzenie w Krakowie

Laura Eichhorn: Wysiedlenia

Henryk Vogler: W kotle

Felicja Bannet: Ostatni pochód

Józef Wulf: Gebirtig i Neuman w ghetcie

Kazimierz Wyka: Nad otchłanią

Zuzanna Ginczanka: ***

Menasche Lewertow: Z życia religijnego Żydów w Krakowie w okresie okupacji . .

Natan Gross: Żydowska młodzież Krakowa w okresie okupacji

Adam Włodek: Do Przyjaciela-Żyda

W ghetcie : Halina Nelken: Bławatki

Józef Bau: Przed wysiedleniem

Ila Karmel: Rocznica .

Zygmunt Lilienthal: Sytuacja prawna Żydów krakowskich w okresie okupacji niemieckiej .·

Dora Agatstein : Chronologia zarządzeń władz okupacyjnych w stosunku do Żydów w Krakowie (tablice) .

Józef Sieradzki: Epizody i wnioski

Nachman Blumenthal: Słowa niewinne (Ze .„Słownika okupacji”)

Maria Hochberg-Mariańska: Dzieci

Adam Polewka: .„To boli”

Tadeusz Seweryn: Chleb i krew

Hanka Piekarska: Obowiązek

Niemieccy zbrodniarze z terenu Krakowa do r. 1943

Tadeusz Kubiak: Ghetto

Jakub Stendig: Dewastacja cmentarzy, bóżnic i zabytków żydowskich Krakowa podczas okupacji hitlerowskiej

Ze strat kultury żydowskiej w Krakowie

 

W tekście plany krakowskiego ghetta oraz kilkadziesiąt fotografii i rysunków.

Waga 0.2 kg