Zeszyty Literackie nr 99

15,00 

ILOŚĆ SZTUK

ALEKSANDER WAT – NOWOCZESNY OBRAZOBURCA

Wiersze widzące; Coś niecoś o “Piecyku”; Poeta świata nowoczesnego; szkice o Witkacym, Tuwimie i Craigu

Aleksander Wat poleca: CUSACK, HAMANN, PATMORE

O Aleksandrze Wacie: BARAŃCZAK, CZAPSKI, DZIADEK, HABIELSKI, JELEŃSKI, KARPIŃSKI, KOŁAKOWSKI, LEBENSTEIN, LIPSKI, MIŁOSZ, MITZNER, TORUŃCZYK, VENCLOVA, WÊGRZYNIAK, WITKIEWICZ, ZIELIŃSKI

Czesław MIŁOSZ / Ola WATOWA, Listy o Aleksandrze Wacie
Ola WATOWA, Gordon Craig (obrazki wspomnień)

Ponadto w numerze: Zbigniew HERBERT, Zdobycie Bastylii
Julia HARTWIG, Adam ZAGAJEWSKi, Wiersze Tomasz RÓŻYCKI, Śmierć autora
Andrzej WAJDA o Józefie Czapskim
Pisomowa wg Michała Głowińskiego, CYZ o Szymanowskim, SZCZUCIŃSKI i ZAGAŃCZYK o podróżach do Włoch, SALVADORI – do Bostonu.

Waga 0.3 kg