Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej.

50,00 

ILOŚĆ SZTUK
Kategoria:
dr Anna Jakimyszyn-Gadocha – adiunkt w Zakładzie Kultury Żydów Instytutu Judaistyki UJ. W latach 2012–2016 zastępcy dyrektora Instytutu Judaistyki ds. dydaktyki. Zajmuje się historią i kulturą polskich Żydów (XVI–XX w.), zwłaszcza historią Żydów w Krakowie i we Lwowie. W zakresie jej zainteresowań badawczych pozostają również j. jidysz, etnografia i książka żydowska. Przetłumaczyła i opracowała Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia. Tłumaczenie w oparciu o transkrypcję Majera Bałabana (Kraków 2005).  Autorka monografii: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny (Kraków-Budapeszt 2008), Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie (Kraków-Budapeszt 2012), a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, słownika: Słownik jidysz-angielsko-polski. Yiddish-English-Polish Dictionary (Kraków 2016).
Członkini Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Polskiego Towarzystwa Jidyszystycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

W 1807 roku wydania została pierwsza praca historyczna, w której przedstawione zostały dzieje polskich Żydów. Na przestrzeni dwóch kolejnych stulecie temat Krakowa i jego żydowskich mieszkańców powracał w licznych publikacjach. Wciąż jednak wiele z jego wątków uznać możemy za zagadnienia wymagające dalszych, szczegółowych analiz. Jednym z owych oczekujących na swe rozwinięcie problemów, są dzieje krakowskich Żydów w dobie Wolnego Miasta Krakowa. Te nie doczekały się dotąd omawiającej je pracy monograficznej. Taki stan opracowania tematu oraz długoletnie zainteresowania dziejami krakowskiej gminy skłoniły autorkę do przygotowania analizy o charakterze monograficznym, w której przyjmując za rama chronologiczne dwa wydarzenia : powstanie 1 1815 roku Wolnego miasta Krakowa oraz kładącą kres jego istnienia rewolucję krakowską z 1846 roku zmierzać będzie do pokazania specyfiki żydowskiej egzystencji w Wolnym Mieście na przykładzie Krakowa.

Waga 0.8 kg
Autor

Format

148 x 210 mm

Ilość stron

370

ISBN

978-83-89129-67-3

Rok wydania

2008

Oprawa

twarda

Możesz lubić także…