Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań

Życie gospodarcze i muzyczne krakowskich Żydów, działalność wielkich przemysłowców w XIX w., międzywojenne debaty „o kwestii żydowskiej”, problem donosicielstwa w czasie II wojny światowej… omówienie tych i innych tematów znajdzie czytelnik w niniejszym tomie.

Zebrane w nim artykuły prezentują najnowsze kierunki badań nad Żydami krakowskimi, w szczególności realizowane obecnie projekty badawcze, stąd ich duże zróżnicowanie tematyczne. Chronologicznie obejmują okres od XVIII w. do II wojny światowej.

Teksty mają różny charakter – począwszy od prezentacji ogólnych założeń trwającego projektu, poprzez studia przypadku lub ujęcia monograficzne, a skończywszy na próbie przeglądowego, syntetycznego ujęcia stanu badań. Ich autorami są zarówno młodzi badacze, jak i doświadczeni naukowcy. Część artykułów wykorzystuje nowe źródła, dotychczas niemal nieobecne w obiegu naukowym, jak np. pinkas krakowskiego bet dinu czy akta gospodarcze.

Artykuły zostały napisane na bazie referatów wygłoszonych w ramach seminarium „Żydzi krakowscy – dzieje i kultura”, organizowanego od 2018 r. przez Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Istniejący od 2009 r. OSHKŻK UJ ma na celu prowadzenie prac badawczych dotyczących dziejów krakowskich Żydów, wydawanie publikacji im poświęconych, a także integrację środowiska naukowego.

Autorzy

Alicja Maślak-Maciejowska, Maciej Tomal, Przemysława Zarubin, Hanna Kozińska-Witt, Sylwia Jakubczyk–Ślęczka, Agata Rybińska, Sean Martin, Katarzyna Kocik, Alicja Jarkowska

Oprawa

miękka

Rok wydania

2021

Możesz lubić także…