Spotkanie z Piotrem Pazińskim – „Atrapy stworzenia”

Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Pazińskim, w którym opowiada o swojej książce pt.: Atrapy stworzenia.

„Zacząłem tropić, u jednego z bliskich mi autorów, ślady sztucznych bytów. W ten sposób narodził się esej o barokowych panoptikach Josepha Rotha oraz otwierający książkę krótki szkic o pamięci historycznej uwięzionej w gabinetach figur woskowych”.
Piotr Paziński