Podróż do Krainy Cieni

38,00 

ILOŚĆ SZTUK
Ilona ­Dworak-­Cousin – doktor farmacji, działaczka społeczna, publicystka, autorka wspomnień, poetka. Urodziła się 3 maja 1949 roku we Wrocławiu w zasymilowanej, inteligenckiej rodzinie żydowskiej. Jej ojciec Leopold (Drucker) Dworak, urodzony w Chrzanowie, był absolwentem Politechniki Lwowskiej, po wojnie wykładał na Politechnice Wrocławskiej. Pochodząca z Krakowa matka, Eugenia Bachner, ukończyła Studium Wychowania Fizy­cznego. Po wojnie, którą przeżyli w Związku Sowieckim, jako repatrianci osiedlili się we Wrocławiu. Do Izraela wyjechali w 1957 roku.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych autorka była studentką Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech, gdzie uzyskała stopień doktora farmacji. W 1992 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie farmacji klinicznej na Uniwersytecie Telawiwskim. W latach dziewięćdziesiątych odbyła studia podyplomowe w ośrodku edukacyjnym Alma w Tel Awiwie (Literatura) oraz w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (Historia Zagłady Żydów).
Równolegle z pracą zawodową autorka udziela się jako aktywistka społeczna oraz pisarka. Pisze po polsku i po hebrajsku. Współpracowała z gazetą „­Nowiny-­Kurier”. W 1995 roku opublikowała tomik poezji w języku hebrajskim zatytułowany Galej chajej (Fale mojego życia). W 2000 roku w Tel Awiwie został wydany tom prozy hebrajskiej Chacaj sipurim (Opowiadania niedokończone). Rok później ukazał się on w języku polskim. W 2008 roku autorka opublikowała w Polsce kolejną autobiograficzną książkę, tym razem napisaną w języku polskim, zatytułowaną Dybuk wspomnień.

Tematem najnowszej książki, podobnie jak dwóch wcześ­niejszych, jest poszukiwanie prawdy o przeszłości. Proza ta stanowi zapis tęsknoty za światem, który przeminął. Autorka podejmuje próbę przywrócenia przerwanej ciągłości dziejów włas­nej rodziny. Ślady pamięci, a właściwie ich cienie, odnajduje w różnych miejscach i okresach historycznych: Galicji końca XIX i początku XX wieku, międzywojennej Polsce, Polsce pod okupacją niemiecką, w latach wojennej tułaczki rodziców, a także w domu rodzinnym we współczes­nym Izraelu.

Ilona ­Dworak-­Cousin jest członkinią licznych izraelskich związków twórczych i stowarzyszeń społecznych. Bierze udział w działaniach Koła Pisarzy i Twórców ­Ha-­Szaron oraz Akademickiego Stowarzyszenia Kobiet Twórców. Jest aktywna w Biznesowym Forum Kobiet związanym z Izraelską Partią Pracy (Awoda). Od roku 2007 przewodniczy Towarzystwu Przyjaźni ­Izrael-­Polska, które promuje polską kulturę w Izraelu. W uznaniu za zasługi na polu współpracy ­polsko-­izraelskiej została w 2007 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, a w 2013 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi.

Waga 0.7 kg
Autor

Tłumacz

Henryk Szafir

Oprawa

miękka

Format

145 x 205 mm

Ilość stron

380

ISBN

978-83-7866-232-7

Możesz lubić także…